Interne Geneeskunde

Aandoeningen van de inwendige organen

Interne geneeskunde is een zeer uitgebreide discipline met verschillende subdisciplines. In de breedste zin van het woord omvat het de diagnostiek en medische behandeling van aandoeningen van alle inwendige organen.

Omdat chronisch zieke dieren soms echt “puzzelpatiënten” zijn vertrekt de interne geneeskunde niet vanuit één enkel orgaansysteem of ziektemechanisme maar vanuit een overzicht op alle orgaansystemen en het hele lichaam. Hierbij is een grondige anamnese (verhaal) van de eigenaar en een uitgebreid lichamelijk onderzoek onontbeerlijk. Extra onderzoeken, zoals bloed- en urine-onderzoek, ontlastingsonderzoek, cytologie/celonderzoek, bloeddrukmeting, radiologie, echografie, ECG, endoscopie, beenmergpunctie, … zullen nodig zijn om de correcte diagnose te stellen. Al deze onderzoeken gebeuren in onze speciaal daarvoor ingerichte praktijk. Daarnaast is ook de specialistische kennis aanwezig om een juist behandelplan op te stellen.

Endocrinologie
Diagnose en behandeling van aandoeningen van de hormoonproducerende klieren zoals de hypofyse (diabetes insipidus, Cushing, acromegalie, groeihormoondeficiëntie, …), de schildklier (hyperthyroïdie: overactieve schildklier, hypothyroidie: te weinig functionerende schildklier, …), de bijnier (Cushing, Addison, feochromocytoma, …) en bijschildklieren (hyperparathyroidie, hypoparathyroidie: calciumproblemen). De diagnose en opvolging van diabetes/suikerziekte hoort eveneens tot deze discipline

Gastro-enterologie
Diagnose en behandeling van ziekten van het maagdarmstelsel, zoals braken, diarree, obstipatie,…

Hepatologie
Diagnose en behandeling van ziekten van de lever, de galblaas en de pancreas/alvleesklier zoals hepatitis, galgangobstructie, pancreatitis, EPI, …

Uronefrologie
Diagnose en behandeling van afwijkingen, aandoeningen en ziekten van nieren, blaas, urinewegen en geslachtsorganen zoals nierfalen, nierstenen, blaasstenen, nier-en blaasontsteking, prostaatproblemen…

Hematologie
Diagnose en behandeling van bloedziekten zoals bloedarmoede, stollingsproblemen, …

Infectieuze ziekten
Virale, bacteriele, parasitaire en schimmelinfecties
Genitaalstelsel/Voortplanting: vruchtbaarheidsproblemen, bepaling ideaal dektijdstip, drachtbegeleiding, bevalling. Aandoeningen van de eierstokken of de baarmoeder.