Labo

Bloed- en urine-onderzoek, sneltesten

Cytologie
Celonderzoek onder de microscoop, van groot belang bij verschillende huidaandoeningen, internistische en oncologische problemen.

In huis bloedonderzoek (spoed/ICU)
HCT, nierwaarden, Na, K, Ca, Cl, lactaat, glucose, bloedgasanalyse. Bloeduitstrijkje. Bloedgroepbepaling. Auto-agglutinatie test, ROFT,….

In huis urine-onderzoek
Urine dipstick, soortelijk gewicht, microscopie,…

CSF onderzoek
Microscopisch onderzoek hersen-en ruggenmergvocht.

Sneltesten
FIV-FeLV, Parvo, Giardia